>

SERVICII DE PROIECTARE


Proiectare arhitectură şi structuri de rezistenţă

 • Arhitectură

  - Conceptul urmăreşte cerinţele beneficiarului şi un pachet de exigenţe conceptuale, ce se materializează în inţelegerea arhitecturii drept una dintre formele complexe de artă şi punerea în evidenţă a unui echilibru ponderat între metodele de generare a imaginilor de arhitectură de la forme ideale pure (cu conotaţii de abordare estetică) la forme strict utilitare.
  - Conţinutul proiectului de arhitecură se realizează în cadrul unei simulări complexe apropierea dintre o ipoteză de lucru (exigenţe sociale, cadru urban existent sau cadru natural, structuri de rezistenţă, reglementări urbanistice şi tehnice, materiale şi texturi, culoare, etc.) şi logica unui sistem compoziţional ales de către autor raportată la exigenţele şi cerinţele beneficiarului.

 • Structuri de rezistență

  - structuri din beton armat sau beton armat cu armatură rigidă (B.A.R.)
  - structuri cu pereţi portanţi din caramidă
  - structuri metalice
  - structuri din lemn
  - expertize tehnice


  Proiectare unei structuri de rezistenţă înseamnă:
  - adoptarea de structuri eficiente şi de soluţii inginereşti valide şi conforme cu exigenţele arhitecturale
  - realizarea structurilor cu inaltă capacitate de rezistenţă şi stabilitate conforme cu normativele în vigoare
  - optimizare structurală cu finalitatea declarată de a economisi banii investitorului
  - producerea de proiecte ce pot fi realizate cu usurinţă de catre constructor, eliminând posibilitatea apariţiei de erori în execuţie
  - reducerea timpului de elaborare a documentaţiei tehnice prin gradul înalt de automatizare a procesului de proiectare


Proiectare instalaţii în construcţii şi reţele edilitare

 • Instalaţii electrice

  - interioare de iluminat artificial
  - interioare de prize şi forţă
  - iluminat arhitectural
  - paratrasnet şi priză de pământ
  - având ca sursă de energie panourile fotovoltaice
  - limitarea armonicilor

 • Instalații sanitare și P.S.I.

  - interioare de alimentare cu apă rece și caldă de consum
  - interioare de preparare și alimentare cu apă caldă menajeră
  - interioare de canalizare menajeră
  - interioare de canalizare pluvială
  - sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor


  Proiectarea instalaţiilor sanitare şi sistemelor P.S.I. înseamnă alegerea unor soluţii judicios fundamentate şi implementarea de tehnologii şi materiale moderne, agrementate sau standardizate pe plan european ce determină costuri de investiţie reduse coroborate cu mărirea siguranţei, a duratei de exploatare, a metananţei facile a acestora în timp.

 • Instalaţii termice

  - interioare de încălzire cu radiatoare/convectoare
  - interioare de încălzire cu aer cald
  - interioare de încălzire prin pardoseală
  - interioare de încălzire cu panouri solare
  - instalaţii de încălzire centrală prin implementarea de cazane cu funcţionare pe combustibil solid (lemne, peleţi, etc) şi/sau lichid (tip CLU, M, etc), centrale electrice şi pe gaze naturale şi soluţii alternative de încălzire cu panouri solare şi pompe de caldură
  - automatizări în centrale termice


  Proiectarea instalaţiilor termice îndruma în alegerea unui sistem de producere şi furnizare a căldurii în condiţii optime, la un randament maxim, fără pierderi de energie şi cu costuri de exploatare şi întreţinere minime. Exigenţa normelor europene cu referire la eficienţa energetică a clădirilor ne-a axat spre proiectarea unor instalaţii termice cât mai funcţionale, mai performante şi cu un consum de combustibil cât mai mic.

 • Instalaţii gaze naturale

  - consultanţă necesară obţinerii acordului de acces la sistemul de distribuţie al gazelor naturale
  - proiectare instalaţii utilizare gaze naturale la blocuri, locuinţe individuale şi construcţii civile şi industriale

 • Instalaţii ventilare - climatizare

  - cu ventiloconvectoare în regim de încălzire - răcire, cu centrală termică şi sursa de apă răcită de tip chiller
  - ventiloconvectoare în regim de încălzire - răcire de tip monosplit şi multisplit
  - cu centrală de tratare a aerului
  - de ventilare tehnologică în procesele industriale
  - sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi


  Încălzirea temperaturii medii anuale din ultimii ani şi anvergura proceselor din industrie a influenţat tot mai mult dezvoltarea tehnologiilor noi de climatizare şi ventilare a spaţiilor. Climatizarea nu mai este un lux, în timp a devenit o necesitate, astfel, o maximă importantă este acordată asigurării unui microclimat favorabil a procesului de muncă din clădirile de birouri sau a vieţii de zi cu zi din locuinţele proprii. De asemenea, în industrie ventilarea spaţiilor este vitală având în vedere cantităţile mari de noxe degajate.

 • Instalaţii curenţi slabi

  - sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incediu
  - sisteme şi instalaţii de semnalizare şi alarmare la tentativă de efracţie şi agresiune
  - sisteme de control acces şi pontaj
  - sisteme de supraveghere video
  - instalaţii telefonie şi reţele de date tip LAN

 • Aductiuni si retele de alimentare cu apa potabila

  - aducţiuni apa
  - reţele de distribuţie şi extinderi apă potabilă în mediu urban şi rural
  - staţii de tratare a apei

 • Reţele de canalizare şi staţii de epurare

  - retele de canalizare ape uzate menajere si pluviale
  - implementare statii de epurare ape uzate
  - sisteme de drenaj fundatii

 • Reţele distribuţie gaze naturale

  - reţele distribuţie gaze naturale
  - staţii de reglare măsurare

 • Reţele electrice

  - branşamente electrice aeriene şi subterane monofazate şi trifazate la tensiunea de 0,4 kV
  - linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni între 0,4-20 Kv şi posturi de transformare
  - reţele de iluminat public şi ornamental