DIVERSE ADRESE ŞI LEGĂTURI UTILE

Ordinul arhitecţilor din România - www.oar.org.ro


Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri - www.aicps.ro


Asociaţia Inginerilor Instalatori din România- www.aiiro.ro


Asociaţia Română a Specialiştilor în Securitate - www.arss.org.ro


Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) - Legislație energie electrică.


Inspectoratul de Stat în Construcţii - www.isc-web.ro


Inspecţia de Stat pentru controlul Cazanelor, recipientelor sub presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.) - www.iscir.ro.


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani - bt.politiaromana.ro


Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - www.igsu.ro


Ministerul Finaţelor Publice - www.mfinante.ro.


ROMSTAL - Produse si echipamente pentru instalatii.


Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” – Iaşi - Facultatea de Construcţii şi Instalaţii - catedra de instalații.


Biroul Român de Metrologie Legală - www.brml.ro.


Administrația Națională Apele Române - www.rowater.ro.


Agenția Națională pentru protecția Mediului - www.anpm.ro.